22 October 22 23 23 23 24 24 25 25 25 335 KRONIEK OVER 1952 van het Instituut Lau- van het veertigjarig bestaan van voor Onbehuisden aan de de een staatsbezoek in Den Haag aan, maar wordt door de politieke toestand in zijn land gedwongen de volgende ochtend weer te vertrekken. H.M. de Koningin bezoekt de tentoonstel ling „50 jaar wonen” in het nieuwe stadhuis. Bezoek van maarschalk A. Juin, opperbe velhebber der N.A.V.O. landstrijdkrach ten in Centraal Europa. Overdracht van de gebrandschilderde ra men ter herdenking van het 700-jarig bestaan van Den Haag in de Schepenzaal van het oude stadhuis. Algemene ledenvergadering van het Ver bond van Nederlandse Werkgevers in de Kon. Schouwburg. Opening van de Prof. Lorentz en K. ter Laanscholen in de Bezemstraat. Aankomst van Lord Ismay, secretaris-ge- neraal van de N.A.T.O. en Lady Ismay. Herdenking van het 10-jarig bestaan van „Morgenlicht”, tehuis voor ongehuwde moeders van de Diaconie der Ned. Her vormde Gemeente. 50-jarig bestaan rillard. Viering het Tehuis la Reyweg. Viering van het 10-jarig bestaan van het Tehuis voor Ongehuwde Moeders „Mor genlicht” aan de Groothertoginnelaan 129.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 359