KRONIEK OVER 1952 336 25 October 26 26 27 28 29 29 30 30 30 de O. G. Heldring- 30 31 1 Nov. 1 31 31 Overleden ir. P. Bakker Schut, oud-direc- teur van de Gem. Dienst voor Stadsont wikkeling en Volkshuisvesting. 75e verjaardag van mr. K. W. Groene- veld, oud-ambtenaar aan het Dept, van Sociale Zaken. Overleden W. B. J. Broers, bekende fi guur in middenstands- en korfbalkringen. Opening van het Europeesch Jeugdforum door Prins Bernhard in de Ridderzaal. 125-jarig bestaan van A. J. Hols’ comes- tibleswinkel aan het Westeinde. Viering van het 25-jarig bestaan van de Oranje-Nassauschool aan de Weissen- bruchstraat. Afscheid van Leonard Roggeveen als hoofdonderwijzer. De iepen op het Binnenhof achter de Ridderzaal worden wegens ziekte gerooid. Bezoek van de Italiaanse minister van Landbouw en Boswezen A. Fanfani. 60-jarig bestaan van de Stichting „Bloe- mendaal”. 25-jarig bestaan van school. Opheffing van lijn 13 van de H.T.M. In gebruikneming van de gedeeltelijk ge restaureerde dorpskerk van Loosduinen. 40-jarig bestaan van The Wafer Paper and Allied Trade, Stationsplein 61. Opening van een nieuwe pokliniek aan het Nebo-ziekenhuis. 175-jarig bestaan van het Juridisch Ge nootschap „Door tijd en vlijt”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 360