KRONIEK OVER 1952 337 1 Nov. 1 2 3 4 5 6 7 9 11 13 14 15 5 6 een gedenkraam in de 100-jarig bestaan van het rusthuis Onder- watershof te Rijswijk. Viering van het 60-jarig bestaan van het muziekcorps „Den Haag-Congreszaal” van het Leger des Heils. Overleden mr. A. J. Paulus, vice-president van de arrondissements-rechtbank. 40-jarig bestaan van de firma Rond, goud smid en opticien, Paul Krugerlaan 246. De nieuwe Iraanse gezant, Abdoel Hos sein Massoud Ansari biedt ten Paleize Lange Voorhout zijn geloofsbrieven aan. Brandje in het oudste gedeelte van het stadhuis. Overleden L. Broese v. Groenou, tandarts, van de Katholieke Volksuniver- Opening siteit. 50-jarig bestaan van de afd. Door Een dracht Saam Verbonden van de Algem. Nederl. Agrarische Bedrijfsbond. 70e verjaardag van mr. E. E. Menten, bankier. Onthulling van Engelse Kerk. Uitreiking van oorlogsonderscheidingen aan 1500 Hagenaars door de burgemeester in de Dierentuin. De minister-president onthult een borst beeld van Gandhi in het Vredespaleis aan geboden door India. Viering van het 25 jarig bestaan van het Haagsch Modehuis. Installatie van de Haagse Lions Club

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 361