338 15 Nov. 15 15 16 18 19 19 22 22 22 26 26 28 24 25 van de van de N.V. Auto- KRONIEK OVER 1952 Bezoek van de Franse minister van Land bouw, Camille Laurens. Viering van het 25-jarig bestaan van de Haagse Stichting voor Lichamelijke Op- Opvoeding. 25-jarig bestaan Service. Herdenking van de gesneuvelden op de begraafplaats Westduin door het Ned. Oorlogsgraven-Comité. Bezoek van de Burmaanse minister voor nationale planning, U. Win. Viering van het 25-jarig jubileum van de Chr. Gymnastiekvereniging D.I.O. Overleden Willem Hubert, toonkunste naar. St. Nicolaas wordt door de burgemeester ten stadhuize ontvangen. Opening in Huize Middenburg te Voor burg van een Middenstandscentrum. Mevr. T. Stahlecker-Katoen drijft gedu rende 40 jaar een kruidenierszaak aan de Loosduinseweg. W. Verkijk 65 jaren groentenhandelaar. Dr. G. van Alphen, onderbibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek benoemd tot hoogleraar te Pretoria. Viering van het 25-jarig bestaan Veren. „Hulp aan Zuigelingen”. Viering van het 25-jarig bestaan van het Chr. Residentie Mannenkoor. Overleden A. de Wal, die vele jaren mu ziekrecensent van „Het Vaderland” is geweest.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 362