29 Nov. KRONIEK OVER 1952 339 29 1 Dec. 3 3 de Residentie-Ren- 3 6 7 8 8 9 10 1 1 de Pullmanclub het Physisch Labo- de en voor Bloemisten de Gemeente-plant- van de Opening van in de gebouwen soenen. 25-jarig bestaan van 25-jarig bestaan van ratorium te Waalsdorp. Ingebruikneming van het nieuwe gebouw van de Intern. School van het Rozekrui- sers-genootschap Lectorium Rosicrucia- num aan de Scheveningseweg 46. De Japanse ambassadeur Suemasa Oka moto overhandigt zijn geloofsbrieven aan H.M. de Koningin. 40-jarig bestaan van nersclub „Sparta”. Viering van het 80-jarig bestaan van Chr. Oratoriumvereniging „Oefening Stichting”. Overleden ir. A. Fokker, oud-directeur van de Billiton-Mij. Aftreden van de wethouder van Open bare Werken drs. C. A. A. van Luttervelt. Overleden D. Th. Ruys te Wassenaar, oud-directeur Kon. Rotterdamsche Lloyd. Overleden D. de Boer, oud-directeur van de Kweekschool van het Haags Genoot schap. Viering van het 50-jarig bestaan van „De Nieuwe Eerste Nederlandsche Verzeke ringsbank”. Viering van het 25-jarig bestaan van de O. G. Heldringschool. Viering van het 25-jarig bestaan Haagse Soroptimisten-club. de School van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 363