13 Dec. 14 14 14 14 19 Dec. 19 19 20 Dec. 22 22 KRONIEK OVER 1952 340 ds. J. P. Prins als predi van ’s-Graven- Oprichting van een Plaatselijke Federatie van Zangverenigingen. Onthulling van het oorlogsmonument op „Het Lange Duin” te Wassenaar. Uitreiking van de Jacob Marisprijs door de burgemeester. Viering van het 100-jarig bestaan van het schaakgenootschap Discendo Discimus, dat het praedicaat Koninklijk verkrijgt. Overleden mr. J. Terpstra, oud-minister van O. K. en W. 1516 Dec. Tweedaagse conferentie van juristen van nationale toeristenbonden der West-Euro- pese landen. Bijeenkomst van de gemengde technische commissie tot uitvoering van het Belgisch- Nederlands cultureel accoord. Uitreiking van de prijzen van de Jan Cam- pertstichting. Bevestiging van kant bij de Geref. Kerk hage—Loosduinen. 1920 Dec. Tweede conferentie der Nederlandse Let teren in het Gemeente-Museum. De N.V. Electrische Drukkerij „Luctor et Emergo” betrekt een nieuw gebouw aan de Laakweg. 50-jarig bestaan van de afd. Den Haag van de Ned. Veren, van Christelijke Kantoor- en Handelsbedienden. Begin van de viering van het 25-jarig be staan van de Rijkskweekschool.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 364