KRONIEK OVER 1952 341 23 Dec. 23 27 30 Internatio- 30 30 31 31 De nieuwe Peruaanse gezant Humberto Fernandez Davila biedt zijn geloofsbrieven aan H.M. de Koningin aan. Afscheid van Th. Sanders als voorzitter van de Algemene Rekenkamer. 70e verjaardag van mr. A. Rueb, bekende figuur in de schaakwereld. Dezer dagen is opgericht een nale Protestantse Raad. 85e verjaardag van de schilder W. A. van Daalhoff. Afscheid van H. A. F. Könings als admi nistrateur der gemeente-ziekenhuizen. Viering van het 75-jarig bestaan van Hotel de la Promenade. Afscheid van mr. E. E. Menten als firmant van Heldring en Pierson.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 365