ALPHABETISCH REGISTER 344 288 12 1, 10, 14, 258 225 95 332 Beelaerts van Blokland, Jhr. Mr. F. Beenhakker, K. F. Beers, Adriaan Beers, A. J. J. W. Beesemstraat Beestenmarkt Begraafplaats Westduin Beha, N.V 107 107 11 11 10 Berkhuijsen, Ir. E. H. Bernard, operazanger Bernard, Prins 209, 238, 239, 238, 239, 264, 266, 269, 260, 306 59 173 311 135 286 5 261 13 245 181 321 279 185 80 218 186 14 299 262 32 236 275 87 320 289 10 157 Blz. Beelaerts van Blokland, Jhr. Ir. A. G. 305 .321 202, 270 270 92 94—96 213 200 Beieren, Hertog Willem van 139 Beker, Ds. H. Bel, Ir. A. H. L. de Bellevue bij Hebert Benelux-studiedagen Benelux-vlag Benschop, Mr. W. J. M. 181, 184 Benthorn Benthuizen Bentinck, Albert Bentinck, Christiaan Frederik Bentinck, Hans Willem 8, 9, Bentinck, Willem Gustaaf Frederik11, Bentinck, Heer van Rhoon en Pendrecht, Willem Berck, Burgemeester Beresteyn-Tromp, Douairière G. A. van298 Berg, J. J. van den 303 Bergen, Gebr199 Bergh, P. van den 203 Berghuis, Mej. A251 Berkel, J van276 Berkhout, J202 Berkhout, R. J245 Berkhout en Zn., Fa. P. J. 245 -- 180 60 Badhuis Spionkopstraat Bagynestraat Bakels, Ds. H. Bakhuizen van R. C. Bakker, Ir. J. H Bakker, Mej. J. E. S. Bakker en Ólthoff, Fa. Bakker en Zn, firma C. P. Bakker Schut, Ir. P. 29, 33 217, 306, 336 Balcheneijnde, Claes Dircksz. van Balen, F. G. van BalenKlaar, Mevr. F. S. van Balzac, auteur de Banaanstraat Bandel, D. F. Banjaert, Albert Bank, Middenstands Bank te Rijswijk, Boerenleen bank Bank, N.V. Slavenburgs Banken, de hoek van Bankierskantoor Menno Barras en Azevedo, Philadel- pho de Baruch, Dr. Herman B. Bassecour Caan, Jhr. Mr. Jan de Ia Bauduin, G. J. D. Bazar, Kon. Beatrix, Prinses Beck, J. Bedrijfstelling Beek, de Beek, J. Beekman, J. F. Beekmolen, de oude Beel, Prof. Dr. L. J. M. Blz. Badhuis te Rijswijk 326, 274 - - .248 91 324 den Brink, 177, 185 287 224 228 326

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 368