ALPHABETISCH REGISTER 346 192 259 314 Bosman, Dr. D. B. Bosman, K. H. Boss, Cris 323 337 319 226 213 191 220 183 57 179 186 C. E. de Brederode, W. Brederode's, de van Brederode, de Heren van Brederode, Reinoud van Biz. 278, 291 320 299 Bosschaart, Electro-technisch, Sanitair, Installatiebureau 261 Boterhuis, het Boterstraatje Both, Mej. T Bouljon, Lou Bouma, Mej. A Bouma, Dr. C Bouman, J. J Bouteltje, Dr. G. A. Boutens, P. C. Bouwactiviteit Bouwmeester, J. H. Braak, Menno ter Braam, Dick Brand Alexanderskazerne Scheveningse Brannam, Charles F. Brascassat, schilder Brauer, Burgemeester Max 199 Brauw, Jhr. Mr. W. M. de 253 Brauwvan Reenen, Mevr. 263 219 146 134 160 195 Borsboom, P. N. 272, 274 Borselen, Frank van .160 Borselen, kasteel van 163, 166, 168 .177, 302 170 222 Biz. Bond van kleermakerspa- troons „Sint Martinus", Landelijke297 Bond, Kon. Ned. Voetbal 279 Bond voor Moederschaps- zorg en Kinderhygiëne 304 Bond van Musici en Artisten „St. Caecilia”, Kath. 228 Bond, NedKath. Metaal werkers 307 Bond van Chr. Oranje-Ver- enigingen211 Bond „Pro Rege", Ned. Mili tairen Bond van Provinciaal Perso neel, Algemene 328 Bond van Technici N.B.T., Ned Bondt, Dr. A. de Bongaerts, Ir. M. C. E. Bontenbal, A Booker, Wim Boompjes te Rotterdam, de Booy, T Bordewijk, F Bordewijk-Roepman, Johanna 177 Borger, J. J184 Borgerhoff Mulder, Mr. W. G. F. 95 97 195 327 317 201 183 259 186 176 252 177 225 299 Brand in drogisterij Hobbe- mastraat Brand gebouw Bruggenbouw van de Rijkswaterstaat 256 Brand Koninginnegracht 8 268 Brand Laan v. Meerder- voort Brand in het Ministerie van Financiën Brand in het Stadhuis Brand—-Taal, echtpaar H. Brandstoffenhandel „Esbeha”, 278 278 45 Bos, E. H. Bos, Haagse Bos, H. J. Bos en van Harn, kaart van 159, 162, 163, 169 Bosch, Ds. D. A. van den 256 Bosch, Johannes van den 177 Bosch—de Jongh, Mevr. E. van den306

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 370