ALPHABETISCH REGISTER 349 Biz. Coevordenstraat 237 5 329 193 165 Biz. 314 327 285 337 224 175 340 250 339 246 Clubhuis C.J.M.V. 298, 305 Clubhuis te Scheveningen 233 Clubhuis voor werkende jon ge mensen Coernelisz, J. Coeulliboeuf, Concentratiekampensysteem, protestbijeenkomst tegen 286 Concert van de U.S. Air Force Band The Singing Sergeants272 Concierge van het Hongaarse Gezantschap209 Concours van blaasinstru menten, Int. 278, 283 Conferentie van de Int. Elec. trotechnical Commission 328 Conferentie, Europese Baha’i 282 Conferentie van Europese- Gezondheids-technici 238 Conferentie van de Far Eas tern Freight210 Conferentie van de Int. Fé- deratie van Verenigingen van edelstenen en edele metalen Conferentie, Generaals Conferentie van hoofden van scheepmetingsdiensten van verschillende landen .319 Conferentie van het Instituut voor Middenstands ontwik keling Conferentie tussen Israël en Duitsland313 Conferentie van de Ned. Jeugdgemeenschap 264 Conferentie van juristen van nationale toeristenbonden der West-Europeese landen 340 Conferentie, Int. Kaas 278 Conferentie der Ned. Lette ren Conferentie, Maranatha Conferentie van Mohamme daanse Zendelingen .219 Commissaris van politie 116, 118, 120, 122 171 Cohen Stuart, Ir. H. G. C. 204 Colen, Jacob Dirxen van 158, 159 Coligny, Louise de .185 Colmjon, G. 177, 184, 187 Colijn alias Toll, Willem Comité voor Beroepskeuze, Centraal296 Comité „Den Haag ontvangt" 318 Commissie bevordering mu- seumbezoek246 Commissie voor Electrotech- niek, Int Commissie voor het onderwijs van de Conseil-Général de la Seine229 Commission Int. de Police Criminelle210 Cloosterman, fa. H. J. Club van Circusvrienden Club, Haagse Jazz Club, Haagse Lions Club, Haagse Soroptimisten 339 Club, Holland Festival .319 Club International Pilot 254 Club van Ned. oud-gezag- voerders en oud-hoofd- werktuigkundigen der, Kon. Shell227 Club, Pullman339 Club „De Residentie”, biljart 299 Club „Sparta”, Residentie Renners Clubhuis Arendshorst

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 373