ALPHABETISCH REGISTER 350 295 284 211 287 Congres Congres voor 269 269 328 Horecaf, Nat. 331 het Int. bureau 210 313 238 259 Blz. 215 van dansleraren voor dierenbescher- 219 Congres Congres ming, wereld Congres van de European Orthodontie Society 323 Congres van de Federatie Goud en Zilver 226, 330 Congres de Ia Federation Int. des Fonctionnaires Su périeurs de Police 287 Congres van de Federation Int. des maïtres-tailleurs 323 Congres van gevangenisex perts 207 Congres voor Heilgymnas tiek en Massage, Int. Congres van Congres van voor autohandel en garage bedrijven I.O.M.T.R. Congres Int. Commissie voor Crminele Politie Congres van de Int. Jacht- raad262 Congres, Int. Spoorweg 230 Congres van de Int. Ver. voor vrouwen werkzaam in be drijf en beroep272 Congres, Int. Wetenschappe lijk film286 van juweliers 224 van de Kath. Bond detailhandelaren in aardappelen etc., St. Wal. fridus Congres van Kunstcritici Congres, Bibliotheek Congres „Boek en Jeugd” Congres Bond van Hobby- Clubs, Ned.255 Congres v. d. Bond van Ho gere Politieambtenaren in Nederland287 Congres van de Bond van Ned. militaire oorlogsslacht offers 222 Congres van het Comité Int. des Echanges274 247 276 Congres, Logopaedisch 334 Congres van de Nat. Wo ningraad 273 Congres van de Ned Ama teur Toneel Unie „Natu" 214 Blz. Conferentie voor het opstel len van een eenvormige wetgeving voor koop en verkoop Conferentie van plantenziekte- kundige diensten, Int. 204 Conferentie van presidenten en algemeen-secretarissen van ingenieursinstituten uit West-Europa en de Ver. Staten Conferentie voor Int. privaat recht, Haagse 290, 291 Conferentie Int. pour la Re pression du Faux-Monnay- age Conferentie, Ronde Tafel Conferentie, Unie Conferentie, Visserij Conferentie v. d. Volkshuis vesting van de Raad van Europa249 Conferentie over Volkskunde en Volkspsychologie, Frans-Nederlandse Congres van de Actuarissen, Int Congres, Amerikaans Congres van de Association Int. de Science Politique 328 - - - .317 294

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 374