ALPHABETISCH REGISTER 351 gelingen Congres „Vredesopbouw”, 178, 341 D. Daalhoff, H. A. van grondeigenaren 320 de Ned. Bond 34 132 241 13 304 270 van Ned. historici 263 d. Alg. Ned. In- 245 de Ned. Jonge- 320 van 327 van 216 digen en architecten Congres voor strafrecht gevangeniswezen Congres over technische Congres van de Ned. Ver. van Reinigingsdirecteuren 226 Congres van de Ned. Ver. van Zee-Aquariumhouders „Biologia Maritima" 265 Congres van Stedebouwkun- 221 en 218 en wetenschappelijke hulp 207 Al- 310 het 312 Blz. Congres van de Ned. Bond v. huis- en Congres van van Makelaars in onroeren de goederen, hypotheken en assurantiën Congres Congres v. validenbond Congres van ren Federalisten Congres Ned. Verbond Vakverenigingen Congres Ned. Vereniging ex-politieke gevangenen Congres voor premievrij bo- dempensioen201 Congres van de Ver. van Christelijke Onderwijzers 263 Congres van de Ver. van Ned. Gemeenten, Jubileum 316 267 186 137, 138, 143 178, 334 CouperusBaud, Elisabeth 186 Courant, Nieuwe 249 Courant, Het Vaderland 249 Couranten en Tijdschriften centrum 243 Couten Piccardt Wieringa- Neurdenburg, Mevr. S. v. Cralingen, de Heren van Cramer, L. G. F. Cranenburg Credietbank, Gemeentelijke Creutzberg, Ds. J. J. 191 Crevel, J. van324 Creveld, Hendrika van 277 Crommelin, C. A175 Cromwell1 Crone, Machtelt ter .175 Crooimans, feestzaal 289 Blz. Consulaat-Generaal te Am sterdam, Duits251 Consultatiebureau voor coholisme Consultatiebureau van Wit-Gele Kruis Consultatiebureau voor Zui- 243, 299 Contactkring van schrijvers, architecten, musici, schil ders en assayisten .241 Corff, burgemeester Claas 142 Corff, Dirk Simon Claasz. 142 Corff, Wendelmoet 142 Cornelisz, Jacob163 Corps Diplomatique 289 Cort van der Linden, Mr. P. W. J. H. Coster, Dirk Costijn Hendrisz. Couperus, Louis, Nat236 Congres, Wereld Petroleum 266 Congres voor Zee-Aquatiek, Int326 Conservatorium voor Muziek, Kon. 33, 200, 256 Constantijn Huygensprijs 237, 297, 301

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 375