ALPHABETISCH REGISTER 355 81, Gerbrandstraatje Garage Tromp Garran, P Gas, levering van kraak Gezant Gezant Gezant 245, 269 .337 251, 263 267 188 178 Gelder, Onderschout van Gelderman, Mr. E. J. 313 209 171 83 216 .263 .210 43 194, 200 231 274 291 251, 281 172 en 336 Genootschap, Thym .317 94 Gescher en Geubels, B. J. J. Gevangeniswezen Gevangenpoort Gevolle Graft Geyl, P. Geysterenweg Gezant van Gezant van Birma Gezant, Braziliaanse Gazant van Columbia van Denemarken 198, 215 van Egypte .191 van Ethiopië 326 Gezant, Finse Gezant van Iran Gezant van Italië Gezant van de Libanese Re publiek 231 Gezant van Mexico 194, 291 Gezant van Noorwegen 309 Gezant van Peru .341 Gezant van de Philippijnse Republiek Gezant van Polen Gezant van Rusland Gezant van Spanje Gezant van Thailand BIz. Gerechtshof, instellingen bij het260 Gerechtshof, Internationaal 188 Gerechtshof, het keizerlijk 108, 113 Gerepatrieerden, P.C.K.P., Sociale Zorg voor Gerretsen, H. A. Gerretsen, Huib Gerretson, Prof. Dr. C. 186, 237 Gerrit Jansz140, 143 Kemper, firma 162 Gesneuvelden, oorkonden aan nabestaanden van 330 Gestas, Sous-prefect de 119, 121 ------ 298 298 120, 121, 190 92 177 171 Argentinië 239 310, 311 227 333 37, 175, 179 118 259 Geluidsinstallatie Zuiderpark 277 Gemeente-apotheek 201 Gemeentebestuur 69, 287 Gemeentemuseum .193 Gemeentepersoneel 176, 316 Gemeenteraad van Rijswijk 287 Gemeentewet, 100-jarig be staan van de Gemeenteziekenhuizen Gendt, G. J. van Genemuidenstraat Genootschap „Door tijd vlijt, Juridisch Blz. 303 195 316 Gasbedrijf, Gemeentelijk 180, 191 Gasloze uren Gaspard, Jerome Gasseltestraat Gasthuis, het Gaulle, Pierre de Gedenkplaat voor omgeko men leerlingen van de school voor winkelperso neel 276 Gedenkplaat voor oorlogs slachtoffers van het Gro- tius-Lyceum195 Geels, Ds. J. P223 Geer, Jhr. de23 Geest, de81, 82 Geestbrug154 Geestbrugweg148 Geestbuurt, de81 Geesttienden154 Gelder, Dr. H. E. van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 379