ALPHABETISCH REGISTER 361 Jacoba van Beieren Syrische Jut, Moordenaar K. Kaag Kaag, Mr. P. Kaal, J Kaat, echtpaar Kaatsbaan Kabelverbinding Denemarken, onderzeese Kalf, Dr. Jan Jeugdlokaal van te Loosduinen Jeugdnatuurwacht 319 243 308 83, 170 170 167, 168 181 236 228 164 292 213 285 230 86 94 328 86 197 297 96 97 323 314 221 263 267 20, 201, 228, 238, 268, 319, 320, 324, 330, 335 184 107 293 303 221 87 89, 90, 91, 92, JonasBouman, Fa. Jong, Dirk de Jong, Dr. K. H. A. de Jong, L. de Jonge, Jhr. Mr. J. C. de Jonge Heer van Baardwijk, Mr. Reinier de .142 Jonge van Zmijnsbergen, Jhr. J. P. A. de247 Jongensclub „Ernst - Nut - 317 246 197 187 Biz. ’s Jacob, Mr. H. L. 230 Jacob Maris-prijs 212, 241, 298, 340 139, 160 Jacobs, Joh167, 329 Jacobs, Dr. M308 St. Jacobstraat Biz. 207 292 307 225 42, 44 Ontspanning” Jongh, Dr. C. L. de Jongkind, schilder Jonson, Ben Journalisten, Antwerpse 290 Journalisten, Deense .281 Journalisten, Luxemburgse 331 Journalisten, Syrische en Jordaanse Jousma, Dr. J. A. J. Joustra, G Juckema van Burmania Baron Rengers van Warmenhui zen, E. H293 Juffrouw Indastraat 83 Juin, A335 Juliana, Koningin Jagerbanri, De Oude Jagerstraatje Jalink, C. D. Jan Campertprijs Jan Hendriklaan Jan Hendrikstraat Jan Willem Friso Jan Willem Frisolaan Jansdr., Anna Jansen, Dr. Beatrice Jansen, L. J. Jansen Jr„ Louis Janssen, Matheus Janssens, Magda Javabrug Jazzclub, Haagse Jehee, Joh. Jeneverstraat Jeugdbeweging, Katholieke 269 Jeugdforum, Europeesch 336 Jeugdgebouw „De Arends- horst Jeugdhuis Elandia, R.K. Jeugdhuis te Loosduinen, Nieuwe Jeugdhuis in Moerwijk Jeugdhuis Retiefstraat Ger. jeugd 314 322 Jeune, commissaris van po litie le 116, 121, 122, 123, 126 Johan Wagenaarprijzen 194 Johan de Wittlaan, de 34 Nederland telefonische 287 26

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 385