ALPHABETISCH REGISTER 364 L. 92, 93, Kroon A. W. Kroon, zaak De Kropholler, A. J. Kropveld, M. Kruizinga, J. J. Krul, C. M. W. Kruseman, Cornells Kruydenberg, Fa. J. 87, 88, 90, 319 180 180 280 291 303 213 246 294 291 85 195 215 332 163 308 183 92 94 87 91 339 130 130 107 192 91 128, 131, 138, 140 130, 148 97 Laak, de Laakkade Laan, de Laan,, haringpakhuis van van der Laan Laan, Ir. J. v. d. Laan, S. P. van der Laan, Ir. W. van der Laan van Roosendoorn Labbé, familie Labberton, H. C. Laboratorium te Waalsdorp, Physisch Ladike, de nieuwe Ladike, de oude Lageland Lagerweg, Ds. L. Lamgroen, het Lammers, Dr. G. J. Lammerts, M. D. LammertsKoopman, Mevr. D Lampe, winkelzaak Landheer, Dr. B. Landheer, P Lang Agterom Langegracht Lange Hontstraat Lange Poten 87, 88, Lange Voorhout 57, 65, 126, 271, 320 Kuyk, W. van Kuyper, Abraham Kweekschool voor onderwij zers en onderwijzeressen 213 Kwint, Ds. J. A300 Blz. 184 210 221 90 90 240 267 317 282 307 262 265 82 Blz. 219 179 Kouwen, Mevr, van der Kozakken, Dzjiguiten Kraakman, P. J. J. Kraanstraat, korte Kraanstraat, lange Kraft, A. J. M. Kranenburg, Prof. Mr. R Kraus, Familie Kraus, Prof. Dr. Ir. J. Kroesen, F. J Kroft, A. J. M. Kromjong, Paul Kromme Elleboog, de Kronenberg, Mej. Dr. M. E. 187, 276 162 (nt. 14) .220 .279 300, 302 .182 .295 49 (nt. 1) 215 Kruyne, Mr. L. H. W. van 322 294 Krijgsschool, Hogere Krijnen, F. P. J. M234 Kuinrestraat172 Kuipers, E. A308 Kuiperstraatje96 Kundel, Engelsman 55 Kunst, J313 Kunstenaarsgroep „Verve” 280 Kunsthandel, Amsterdamse 247 Kunsthandel Scheen .182 Kunstkring, Haagse 188, 261 Kunstkroniek, de50 Kunstmaand 1950 226, 332 Kunststichting voor de jeugd, Haagse Kunstweek, Int. Kuorimaa, Aarne Artur Kurkenfabriek, Hollandse

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 388