ALPHABETISCH REGISTER 368 Middenstandscentrum 196 83, 82 83 Biz. 83 206 235 174 294 89 94 95 298 56 Re- 129 269, 321 307 80 80, 81 80 80 80 186 239 80 84 Morren, Mr. H. J. Mortier Hijmans, Dr. M. Mossadeq, Dr. Mohamed Mouchonnier, L. Moulijn, S. Mourik Broekman, A. C. van 326 Mulder, Mej. A224 Mulder, Mej. A. W. J. 252 Molenstraat, Lange Molhuysen, Dr. Molkenboer, Antoon Moll, Dr. W. Mollinger, Ir. A. J. Molstraat Molstraat, Nieuwe Molstraat, oude 94, Mommers, Mr. A. R. M. 52 (nt. 1) Monchy, Mr. S. J. R. de 24, 25, 28, 29, 170, 191, 197, 268, 300 54 Monnier, M53, Montgomery, Veldmaarschalk 213, 228 Monument voor gevallen leden van de Haagse politie 204 Monument voor gesneuvelde Grenadiers en Jagers 290, 297 slachtoffers Bezuiden» 251 224 285 229 284 174 Economische 231, 256 Ministerie van Financiën 156 Ministeries van Sociale Za ken van verschillende lan den, ambtenaren van .319 Miret, N181, 182 Miro, Mevr60 Miro, opera-directeur 5862 Mis voor Hongaarse Katho lieken, Heilige252 Mis van de K.A.B., Hoog 214 Modehuis, Haags 331, 337 Moerman, J. J199 Moerweg, de Moerwijk Moerwijkgemeenschap Molen, de Haan Molen, de Heren Molen, de Snuif Molen, de Valk Molen, de Zuid Molen, F. van der Molenaar, W. P. C. Molens, de Wester Molenstraat Molenstraat Buurt Molenstraat, Korte Monument voor bombardement houtkwartier Monument, Verzets Monument te Wassenaar, Oorlogs Monument te Wilhelmina Moord in Dekkersduin Moord door Jut Moordaanslag op Indonesi sche Militaire Attaché .317 Moorsel, Fa. van 332 Moorsel Pzn., C. M. van 309 293 193 317 280 187 Blz. 338 Middenstandscommissie 223, 225 MidderighBokhorst, B. 207 Mieden van Opmeer, Jhr. H. P. van der Mieling, C. W. Migration problems, searchgroup for European 307 Militaire Kapel280 Militairen, onderscheidingen aan oud- MiloRisselada, Mevr. Minderman, H. A. Minderman, Willem Ministerie van Zaken 340 Wassenaar, 220 184 184

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 392