ALPHABETISCH REGISTER 373 Prinsegracht 334 Reisbureaux, 7, 10, 69, 276 35 82 11 70 97 97 96 77 Q. Ufford Jkvr. Biz. 172 R.A.F. Association Raguenot, tenor RanucciBeckman, Bets 300 243 207 317 66 278 240 87 340 210 de 320 317 341 223 180 Raad, Sociaal-Economische 323 Raaf's boek- en papierhandel 234 Raaltestraat Raampje, Gedempte 77, 93, 94, 93, 94, 93, 76, 171 282 Raamstraat Raamstraat Groote Raamstraatsbuurt Raaphorstlaan Raat, R. de Rabv. Riemsdijk, Mevr. J. G Rademaker, Dr. L. A. Radiocommunications, Studiecommissie van R. Raad van Cassatie, Bijzondere 242, 302 Raad voor Christen Leider schap, Int Raad, Int. Protestantse Raad, Oecumenische Raad van State, de Reisbureaux, Franse Reken, B. C. van Remmersteinstraat Remonstrantie, de Renes, J. Rensburg, Eugène Rest, C. v. d. 298 316 Int. het Comité Consultatif Int. des 312 254 53-56 305 Raven, L222 Ravenswaay, Ds. J. G. van 286 .124 108 171 330 Ravesteijn, C. van Rechtbanken, Justitioneele Rechterenstraat Reclasseringsdag, Nat. Redacteuren van kranten, Egyptische en Syrische 263 Reddingspost voor drenkelin gen te Kijkduin 208 Redeker, Hans189 Rée, Deense Minister Knud 327 Reeser, H. K298 Reichart, J. B Reillers, Th. R Reisbureau R.A.P.T.I.M. Amerikaanse 226, 228 205 207 171 156 205 329 222 Quarles van M. D. Quartiermeesters Quast, Dr. G. Blz. 80, 86, 87, 95—97, 120, 121 Prinsen, Dr. M. J207 Prinsen1de Jong, Mevr. Mr. J A Prinsenhof te Delft, atelier Prinsestraat Pronk, Cornells Provinciaal Bestuur, Provinciale Staten van Zuid- Holland Provoost, de Pruis, Ds. J. P. Pruszynski, K. P.T.T., Kinderfonds van P.T.T., Pers- en Propagan- dadienst van de 309 P.T.T., Postfanfare van de 227 P.T.T. Rhijnvis Feithlaan, bijkantoor Publicatiën, 's Rijks Geschied kundige 311 Pulchri Studio277

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 397