ALPHABETISCH REGISTER 374 Riswic, Odger de Road Federation, Int. Robitsch, S. J. Rode Kruis, het Rode Kruis Polikliniek Roelofsarendsveen Roels, C. G Roem, familie Roem, Mr. Moh. Roemer, Anton Roggeveen, Leonard Roldestraat Romein, J Romeyn, Mr. Dr. H. J. 337 278 204 230 221 325 Biz. 301 328 316 322 43 107 27 173 174, 182 331 Riebeeckherdenking, Jan van 256 Riemens, L. J221 Riemer, Jac. de161 Rient van Santen-prijs 227 Riënts Balt, stenografie-stelsel 284 Rietbergen en Zoon, J. B. 315 132 259 313 20, 330 304 107 307 182 224 249 336 172 182 191 Romeijn, Mej. Mr. J. M. C. 234 Romijn, C203, 249 Rond, Firma Rondberg, Ir. C. J. Ronde van den Haag Roojen, Dr. P. H. van Roos, Pastoor de RoosOldhoff, Wed. Restaurant Monopole Reuchlin, Jhr. Mr. Dr. O. .321 Reunion des Laboratoires d’essais et de recherches sur les materiaux et les constructions Reuter, Prof. Ernst Reuter, P. de Reyers, stads-architect Rhijnsburg Rhijnvis Feith, Mr. Richard Holstraat Ridder, Kate de Ridway, Generaal 94, 95 254, 272 253 68 311 325 286 341 219 172 212 .134 13, 18 Ruben N.V., James Rueb, Mr. A Ruhe, J. A Ruinerwoldstraat Ruiters, H Ruiven, Wouter van Rustenburg Rusthuis der Ned. Herv. Ge meente 315 Rusthuis Onderwatershof te Rijswijk337 Ruwen, Claesken Joppendr. van163, 164 Ruwen, Job Pietersz. van 164, 165 Ruychrock, Jan 139, 140 Ruygrock, J. W258 Ruys, Cor238, 285 Ruys, D. Th339 Ruys, H. E. G253 Ruyven, Familie van 303 Rijckevorsel, Jhr. Mr. A. B. G. M. van307 Rijckevorsel, Jhr. J. J. van 47 Rijk, Mevr. Beatrix de 290 Rijkspolitie, Muziekcorps der 240 Rijkswegenlaboratorium 326 Rijnauwenstraat171 Rijnsaterwoude107 Rijnsburg, Abdij van 153 Rijpwetering107 Rijsdorp, K284 Blz. Roosenburg, W334 Roosevelt, Mevr. Eleanor 213 Rooy, A. C. Th. van 208 Ros, J. D211 Roscam Abbing, Dr. P. J. 295 Rosemarijnstraat Rosier, H. J Rotteveel, Jan Roy, burger de Royaards, Mr. A. G. G. Rot, C. de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 398