ALPHABETISCH REGISTER 376 Biz. 232 Rozekruisersge- 278 224 School voor Bloemisten School, Mr. A. Bosch School, Chr. U.L.O. Schoorl, Duinoord 202 287 336 School, Openbare Lagere Dr. Mouton- School, Oranje School, Oranje Nassau School, Oude Scheveningse weg, Kleuter224 - - - - .295 335 204 231 300 228 324 335 280 21 249 237 Biz. .198, 224 184 296 Schild, N. M. Schilderkunst Schill, Mr. F. G. H. Schill en Capadose, Ban kiersfirma 321 Schilt, C. M215 Schijthuis, J313 Schinne, Burgemeester van 110, 111 Schipborgstraat172 Schippers, A187, 188 Schlingemann, Mr. C. W. 326 Schmal, Dr. J. J. R. 186, 309 Schochet, D. Y275 Schokking, Burgemeester Mr. F. M. A. 197, 205, 215, 231, 247, 257, 269 Schokking, Burgemeester en Mevr.275 Scholen van de parochie van St. Jeroen Scholen te Scheveningen, Ger. Zondag318 Scholten, Mr. G216 Scholtens, Mr. Dr. A. L. 192, 250 339 281 314 244 School F. de Vries, Herv. Weeshuis School, Handelsavond School, Hania School, Jan van Nassau School, K. ter Laan School, Kanunnik Triest School Leyenburg, Openlucht 250 School voor Meisjes, Industrie289 School, Montessori-kleuter 274 School Nachtegaalplein, O.L. 235 School, O. G. Heldring 336, 339 School, Potgieter School, Prof. Lorentz School, R.K. Fröbel School, R.K. parochiale St. Jozef School van nootschap Lectorium Rosi- crucianum, Int339 School, Rijkskweek 340 School van de Scholenge meenschap Rijslag, Kleuter 233 School, St. Theresia, Kleuter 324 School, Tijmstra202 School voor Volwassenen 295 School de W. H. Suringar, Kleuter School Zuiderparkkwartier, Kleuter291 Schoolkinderonderzoek .185 Schoolstraat 83, 96, 97, 120, 121 Schooltandverzorging .188 Schoolvereniging, Haagse 282, 286 Schoolvereniging Jacob van Maerlant 245 Schoolvereniging Maranatha, Ned. Herv. Zondags 283 Schoonhetenstraat .171 Schorer, Jhr. Mr. W. L. 268 Schotel, J. C40 Schouten, F. L245 Schouten, Ir. Jan Schouten, Mej. M. F. Schouten, T. H Schouwburg, Koninklijke 53

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 400