ALPHABETISCH REGISTER 377 61 288 338 323 257 200 254 179 255 Biz. 218 47 86, 271 205 217 246, 253, 277 81 255, 266 262 239 66 314 328 254 215 304 303 249 63 6 217 241, 314 36 13 1 e.v. 174 151 320 278 188, 198, 287 Slagershond, Alg. Ned. .271 Sloet, de Heer61 Slootweg en Zn, Fa. P. 327 8J 88 121, 122, 126 60 205 van ouden van 226, 283, 300 Zn, Fa. P. Slop van de drie Boeren Slop van de frisse Romer Slop van Willem Klein .173 Slotemaker, Mr. Dr. L. H. 245 Sluisje, het88 Smeele, L. J. J Smeth van Deurne, Baron de Smidswater Smit, Anton Smits, Ds P. Smitskamp, H. Snoekstraat Snouck Hurgronje, Jhr. Mr. A. M. Snijders, J. F. Snijdersmedaille, Generaal Sociëteit, de Sociëteit voor dagen, Kath. Sociëteit „De Vereniging” 260 Sociëteit „De Witte” Soeur M. Adrienne Soldt, Gebr. van Solkema, J. S. van Solleveld, S Somer, Mr. A. B. Somers, P. J Sommerlatte, Commissaris van Politie, A. von 118, Blz. Schouwburg, de Fransche 60, 61, 62, Schoy, Auguste Schrap, Ir. J. C. Schröder, Sierck Schroeder van der Kolk, Ver. Dr Schuilenburch, goed Schulte, M. A. Schuman, Plan Schuren, Dirk van der Schwebel, Beauftragte Sebastiaan, Proceso E. Secretan, Daniël Segbroek Segbroekpolder, de Selles, Ds. L. Seventer’s Kleermakerij, Van 311 Shakir A. Wadi, Irakse oud-Minister Siebertsma, J. Sigtenhorst, A. v. d. Sillje, H. G. Simons, Fanny Simons, G. SimonsMees, Josine .179 Sinha Mehta, Dr. Mohan 222, 273 Sinninghe Damsté, Mr. Dr. J. H. R Sint Nicolaas Sirtema van Grovestins, Baron Slachthuis, Openbaar Sonnet, Madame Sonsbeeck, Mr. Paul van Sophie, Groothertogin Saksen, Prinses 15, 16, 17, Sophie, Prinses Sorghvliet Sorghvliet, huis Souburg, de tienden van Spaandonk, Mej. A. van Spaans, Gebr. C. en J. Spaarbank, gebouw van de Algemene313 Spanier, E56 Speelgelegenheid het Scheve- ningse Casino 280 Speeltuin Drievliet te Rijswijk 260 Speelweide te Rijswijk 215 246 148 200 323 139 25 263 191 80 15, 17, 18 .321

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 401