ALPHABETISCH REGISTER 378 211 305 139 14, 170 193 Staten-Generaal Stauttener, Ch. F. Staveren, D. van Staverman, W. H. 33, 173, 183 174 Spui, het Spuistraat, de C. J. van den Steenbergen, Lou Steenbergen, Paul Steenbergen, Dr. P. W. Steenockerzeel, kasteel Biz. 85 159 152 172 257 196 248 56 306 210 253 van Biz. Speelweide te Loosduinen 324 Spekstraatje Spencer, Mevr. Spencer, Percy C. Spieringwatering, de Spinoza, standbeeld Spitzen, Minister Stichting Jeugdwerk ’s-Gravenhage-Oost Stichting Koorschool Stichting „De Kring Scholen” Stichting voor Lichamelijke Opvoeding, Haagse 338 85 219 219 146 199 223 Spoorweg-beambten, Deense 203 Spoorwegtechnici, leden van de Permanent Way Institu tion, Britse264 Sport-federatie, Christelijke 311 Sport Militaire, Conseil Int. de Sportjeugdleiders, Haagse cursus voor Sportkeuring, Haags bureau voor Medische307 Sportpark „Duinhorst” te Wassenaar Sportweek 322 214, 271 Spotprenten, Haagse 37 Sprang, Alfred van .215 Spronsen en Zonen, Fa. A. van221 Sproutenzoon, Hughe .139 Sprutensz., Willem 57, 90, 91, 120 91, 92, 93, 156, 157 e.v. Spuy, Ary van der Staay, Dr. Mr. J. A. M. 246 Stadhoudersplantsoen .172 Stadhoudersplein Stadhuis Stadhuis, gebrandschilderde ramen in de Schepenzaal van het Oude335 Stadsschool, het 81, 90, 92 Stael, P. J. F. M258 Stahlecker-Katoen, Mevr. T. 338 Stal, P. L272 Stallen, de Stalsteegje, het Stassart, de Prefect De 108, 110, 113, 118, 121 .323 .195 246, 253 185 Steen van Ommeren, Ir. F. 280 196 285 215 152 Steenvoorde, goed 150, 152, 154 Steenvoorde, Johan van Steenwijklaan Stempels, Ir. P. Stern, Jhr. C. W. Sternheim, Jo Steuerwald, J. D. Steur, Bert Stichting Bevordering Be scherming Bevolking 306 Stichting „Bloemendaal” 336 Stichting „Centraal Woning- beheer"280 Stichting „Door de Eeuwen „Trouw"290 Stichting „Haagse Salon” .211 Stichting Haagse Taxi On dernemers 286 Stichting Jan Campert 237, 297, 340

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 402