379 ALPHABETISCH REGISTER Studenten, „Maria 213 89, Sijthoff, A. W. T. 131 150 290 252 17, 179, 180 187 248 171 299 257 171 137, 138, 139 250, 317 240 173 232 45 271 293 281, 300 173 107 264 192 335 Blz. Zuid-Afrikaanse 190, 194 Studenten oppascentrale 248 Studentenparlement 301 Studiecentrum voor journa listen, Haags247 Stuers, Jhr. Mr. Victor Eugè ne Louis de Stuiveling, G. Stumpel S.J., Pastoor Suiderasstraat Sunny Home, rusthuis 139 Supomo, Prof. Swan, W. S. Swanenburgstraat Sweym, Ghisebrecht Stichting lata” Stichting Onderwijstoneel „De Gong” Stichting voor Oude Ned. Muziek (V.O.N.E.M.) 298 Stichting tot Rheumabestrij- ding, Den Haag en Om streken districts 300 Stichting Voorburgse Kinder- bewaarplaats254 Stichting Wederopbouw .251 -- - -- 179 93 81 173 172 302 256 202 107 329 Taal, A Tamarindestraat Tamminga, Ds. L. Tanneur, Ph. Tape-writers Taverne, Dr. Ir. Taxi’s, Haagse Taxusstraat Tedigerbroek Tehuis de Lindenhof Tehuis Ned. Militaire Bond „Pro Rege”, Protestantse Militaire Tehuis voor Onbehuisden Tehuis voor ongehuwde moe ders, „Morgenlicht” 335 Tehuis voor ongehuwden, H.T.O. Stikker, Mr. D. U. Stille Veerkade Stinksloot Stokroosplein Stokroosstraat Stokvis, Josef Emanuel Stokvis en Zonen, R. S. Stolk, Ds. H Stompwijk Stone, Th. A Stoomtram-Maatschappij WestlandseWestlandse 279 Stotijn, Jaap285 Stove, land die139 Straaten, M. A. van .57 Straatnamen 170173 Straatsma, Ds. A. K. 290 Straatverlichting66 Stranger, Loco-Burgemees- ter van Oslo, R329 Stratenmaker 268 Stratenplan Stadhoudersplein 234 Structuurplan 176 Struick, Thomas Wijnand 288 Struycken, Mr. A. A. M. 212 Strijpkade, de Strijpwatering Stuber, Michel Studenten, Franse Blz. Immacu- 267 207 Tehuis voor werkende vrou wen van Het Leger des Heils311

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 403