I ALPHABETISCH REGISTER 380 51 277 189 317 206 181 254 264 189 Theater, Rembrandt Theater Rex, Film Theater, Scala 205 292 10 187 259 57 180 237 229 209 188, 191, 298 340 306 173 156 288 van Biz. Teixeira de Mattos, Dr. J. 195, 274 Tekenacademie 46, Telefoon-verkeer Den Haag- Amsterdam, vol-automa- tisch300 Televisie-uitzendingen 289 Telexdienst, opening inter continentale Tellegen, Mr. A. O. H. Temple, Jane Martha Tenhaeff, N. B. Tenkink, Mr. J. C. Tennisclub ,,Park Marlot” 312, 320 Tennispark Hanenburg 255, 273 Tentoonstelling Charmante Kitsch Tentoonstelling Copieën mo- zaïken van Ravenna .189 Tentoonstelling Cornells Veth 182 Tentoonstelling Gemeente - Museum181 Tentoonstelling De Geschie denis van de Staten Gene raal Tentoonstelling Haagse Kun stenaars Tentoonstelling de Hofstad- bloem Tentoonstelling „Kinderen uiten zich” Tentoonstelling Kunst en Kitsch Tentoonstelling in het Kunst centrum „De Wakel” Tentoonstelling „100 Noorse schilderkunst Tentoonstelling „Pleinen Plantsoenen voorheen thans” 210 jaar 182 en en 333 Blz. Tentoonstelling van de Stich ting „Haagse Salon” 217 Tentoonstelling „50 jaar -wo nen" 333, 335 Tentoonstelling „Wonder land” T entoonstellingszalen Pulchri Studio Terlaak Poot, Dr. L. D. Termote, Albert Terpstra, Mr. J. Tesch, Dr. J. J. Teunisbloemlaan Tex, Mr. Jan den Teyen, A. H. J. Teylingen, Dirk Heer 134, 152, 153 152 153 152 153 152, 153 153 134, 152, 153, 154 Thaken Nu, Minister-Presi dent Theater, American National Ballet-235 Theater, Asta274 Theater „Corso”, Bioscoop 201 Theater, Flora 236, 269 Theater „Kriterion” Studen ten 234 Theater „Plaza", Bioscoop 269 294 198 289 Theater „de Uitkijk”, film 193 ThièmeBecker, de Heer Thorbecke Thorbecke, Mr. J. R. Teylingen, Heren van Teylingen, Machteld van Teylingen, Nieuw Teylingen, Oud Teylingen, Simon van Teylingen, Sophia van Teylingen, Willem van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 404