381 ALPHABETISCH REGISTER Biz. Troelstra, Mr. P. J. 87, 11 4a jes „Huis te Lande” Tulder, Louis van 220 90 171 U. Hilders, Mr. J325 Uileboomen, de88 Uitbreidingsmogelijkheid 176 Uitgeversmaatschappij „Toerist”, N.V. Uitterste Gracht Uienpasstraat Umans, J. J282 Unie van Waterschapsbonden 333 Blz. 158 180, 200, 203 Tromp, Ir. J. K. 261, 271 Trooster, Ir. M. S. H. 215, 243 208, 217 .269 .204 172 .293 97 237 178 172 248 41, 61 196 180 322 251 242 254 84 234 208 332 196 Tweede Kamer Twickelstraat171 Twikkel, de tuin van 84 Tijl Uilenspiegel, tijdschrift 50 Turfmarkt Turnlust” Turnploeg, Finse Tuschinski-Concern Tusenuis, K. H. Tuyl van Serooskerken, W. Baron van Tuyll van Serooskerken, Maria Catharina Tuyll van Serooskerken, Mr. M. E. L. Baron van .321 Tuyn, Mgr. J. M. van der 281 197, 270, 289 210 82, 83 260 Wil- 162 291 57, 86 322 320 324 320, 336 129 11 254 264 24 Thorenvliet, Pauwels van ThykjaerLarsson, Com mandant en Mevr. Thijsse, W. H. Tinaarlostraat Tinbergen, Dr. D. C. Tindal, Baron Tingieterij, Haagse Tinne, Alexandrine Tisserant, Kardinaal Tjalsma, Ds. P. D. Toenbreker, H. P. Toeristen, Amerikaanse Tolhek Tollens, huis van Tomloods te Kijkduin Tomson, Fa. A. Toneel, Het Onderwijs Toneeigezelschap de „Anglo- American Amateur Theater Group”295 Toneelgezelschap „De Balse- mieren”, Amateur 258 Toneelgroep „De Laboranten" 293 Tonnage Committee, Austra lian Toorenstraat Toren, St. Jacobs Torenvliet, Pauwels lemsz. van Torres, Sanchez Tournooiveld Tramlijn 4 en Tramlijn 6 Tramlijn 11 Tramlijn 13 Trekvliet, de Trembley, Abraham Treur, Mej. M. Treur, Mej. S. M. Trip, Mr. L. J. A. Trouw, Ds. A. Truman, Margaret Trygve Lie Tubbergenstraat Tudela Barreda, F. Tugthuis Tuinbouwschool voor meis- 284 206 Tulpenboomstraat .173 - - - go, 91 229 270 213 301 F. 200

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 405