ALPHABETISCH REGISTER 382 Ned. Werk- V. 296 van 329 318 van 63 249 85 180 29 92, 93 82 89 327 309 240 60 188 238 306 13 107 145 172 147 186 Biz. 216 Biz. 323 7 201, 243 306 175 57, 58, 59, 62, Veeartsenijschool, Kon. Rij en Veegens, Mr. D. Veenestraat Veenlaan Veer, het Veeren, G. A. Vegt, H. D. Unie, West Europese Union Int. pour la Protection de la Nature287 Union, Int. Road Transport 287 Union Int. des Villes et Pou- voirs Locaux316 Urbe, de zie Burch van der Uri, S. P. 317 van 307 Vaderland" N.V., nieuw bouw voor het dagblad „Het288, 313 Vakcentrales, Besturen bond van de Ned Valbrug, de Valenzuela, Antonio Maria Ramon Valgalier, tenor Valk, Netty van der Valk, Th. C. J. van der Valken, G. W. Valkenbosch Valkenburg Valkenburg, de Heren van Valthestraat Varkenmarkt97 Varkevisser, C124 Vaucluse, Departement van 108 Vautrin, Monsieur Veldhuis, Ir. W. H. Venne, Adriaen van de Verbeek, A. G. Verberne, J. P. J. Verberne, L. G. J. Verbond, Algemeen Neder lands 231, 334 Verbond van gevers335 Verboom, Bernard 250 Verdenius, Marie .185 Verdoes Kleyn, Ds. G. 324 Vereniging, Algemene Wo ningbouw Vereniging van Archivaris sen 270, 189 Vereniging A.V.V., Arbei- dersvoetbal Vereniging Behartiging Be langen der Jonge Meisjes, Ned252 Vereniging tot bescherming van kleuters en Zuigelin gen, 's-Gravenhaagse Cen trale Vereniging tot bevordering van belangen van slecht horenden Vereniging, Bibliotheek de St. Vincentius Verdrag van Brussel, Revalidatie-commissie het334 Vereniging, Buitenlandse pers 232 Vereniging „Bijbel en Oran je", Haagse Chr. Oranje 334 Vereniging „Cecilia”, Kon. Mannen Zang .212 Vereniging Crescendo, Ar- beidersmbuziek .314 Ver. voor Dierenbescher ming, Int220

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 406