ALPHABETISCH REGISTER 383 Chr. 258 332 249 305 257 290 235 Onderofficieren Vereniging „Musica”, teur-orkest Wo- 330 na den 320 van Hoofden van Biz. Vereniging „Liduina" van de H. Elisabeth 229, 321 Vereniging voor Logopaedie en Phoniatrie 334 Vereniging Loosduinen en om streken, pluimvee en konij- nenfok302 Vereniging Maccabi, Joodse Sport Vereniging St. Martinus, R.K. 330 ama* 209 Vereniging „De Mussen” 262 Vereniging, Nat. Christen Ge heelonthouders 316 Vereniging voor Natuurbe scherming voor Den Haag en Omstreken, Algemene 309 Vereniging, Natuur-histo- rische Vereniging, Ned, Banket bakkers 191 Vereniging, Ned. Chr. Reis 329 Vereniging van Ned. Ge meenten 314 Vereniging, Ned. Handelsrei- zigers319 Vereniging NederlandIndia Pakistan, Ceylon 256 Vereniging, Kon. Ned. Toon kunstenaars 195 Vereniging voor Ned. Volks planting in Nieuw Guinea, Nationale236 Vereniging „Oefening na Ar beid”, Accordeon 235 Vereniging „Oefening en Stichting”, Chr. Oratorium 321, 324, 339 Vereniging „Ons Belang”, til- duivenhouders239 Blz. Vereniging Dio, Chr. Gym nastiek 332, 338 Vereniging Duindorp, Sport Til Vereniging „Entre Nous", Politiemannen Zang 205 Vereniging „De Goede Wo ning", Prot. ningbouw Vereniging ’s-Gravenhage, Woningbouw Vereniging „Het Groene Kruis” Vereniging, Haagse Cremato rium Vereniging, Haagse Huisart sen227 Vereniging „Die Haghe” 19, 20 Vereniging „Die Haghe", gymnastiek Vereniging Hellas, Gymnas tiek en Sport310 Vereniging „Helpt Elkander", Toneel Vereniging Scholen305 Vereniging H.S.V., Korfbal 230 Vereniging „Hulp aan Zuige lingen" 338 Vereniging Hydra, natuur historische 251 Vereniging „De Jonge Balie” 270 Vereniging „Juliana", Muziek 235 Vereniging van Chr. Kantoor en Handelsbedienden, Ned. 340 Vereniging van Kleuterzorg, Eerste Ned266 Vereniging Koningin Wilhel- minafonds262 Vereniging „Kunst Arbeid"207 Vereniging K.V.S.. Korfbal 318

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 407