ALPHABETISCH REGISTER 384 „De 229 194 311 230 208 277 213 196 332 173 333 285 261 Transportonder- Verkeersongevallen Verkeerspolitie Verkeerstelling Verkeersthermometers Verkeersweek Verkley, J. N. Verkijk, W. Vermaat, J. C. Vermakelijkheden voor Vrijhandel, 266 voor Vrouwen en Gelijkstaats- Blz. Vereniging Het Vrije Ruil verkeer 250 Vereniging Ned250 Vereniging V.U.C., Voetbal 326 Vereniging „De Wagen straat” Vereniging „De Watervrien- Haagse Arbeiders den”, Zwem312 Vereniging van Werkgevers in het bakkersbedrijf, Ned. 332 Vereniging „Wilhelmus”, Sport Vereniging „Willen is Kun nen”, Gymnastiek .310 Vereniging Zandvliet, Scholieren Vereniging voor Zending on der de Joden „Mirjam” Verhey, Ir. M. G. Verhoeven, J. H. C. Verhuis- en neming „Expresse1 Verhulstlaan Verkeer, Schoolcommissie voor veilig Verkeersbureau Netherland Trans European Buslines 198 Verkeersinstructiefilm „Hoe het wel en niet moet” 331 176 213 185 277 283 331 338 263 176 Vermin-v. d. Lang, echtpaar 202 Verpondingen66 Blz. Vereniging „Ons Brabant" 237 Vereniging „Ons Leger”,Kon. 270 Vereniging „Optimum Dare in Actis”, Toneel en Cabaret 295 Vereniging oud-leraren Dal ton H.B.S252 Vereniging „Paul Kruger”, Muziek265 Vereniging „Paul Kruger”, Winkeliers265 Vereniging, pluimvee 195 Vereniging „Prinses Beatrix" 222 Vereniging „Quick”, Voetbal 229 Vereniging „De Reddingsme- daille”, Ned331 Vereniging van Reserve- officieren, afd. ’s-Graven- hage van de Algemene 305 Vereniging voor Slechthoren den „St. Jan Vianney” Kath Vereniging Snelverkeer- Onthouders Vereniging Sociale Zorg voor minder validen „Actio Vincit Omnia, Ned. .331 Vereniging T.O.V., Scheve- ningse Toneel230 Vereniging voor Veilig Ver keer Vereniging St. Vincentius 275, 307 Vereniging voor Vogelbe scherming 225 Vereniging „Vrienden van de Vrije Academie” 312 Vereniging, vrouwelijke stu denten Vereniging belangen burgerschap

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 408