ALPHABETISCH REGISTER 386 Biz. Vrederechtbanken, de Vreemdelingenverkeer C. 75 Waterlose, de 325 336 36 13 220 177 gevallen be ambtenaren 270 206 129 183 200 212 149 170 108 184 256 65, 126 297 57 279 172 66 36 178 140 150 71, 131, 132, 153 W. Wachter, August Heinrich Baron von Wachter, Baron von WachterHaagen, Maria Sophia von 12, Wadman, Anne Wafer, Paper and Allied Trade Vriend O.F.M., H. Vries, Mr. A. D. de Vries, Prof. Mr. C. W. de 180, 185, 326 297 Wagenaar, Nelly Wagenstraat, Wagner, J. C. Wai, A. de Vries, Hendrik de Vries van Doesburgh, Mr. J. de Vriezenveenstraat Vroedvrouwen, wijk voor Vroegh’s Wijnhandel „De Kroon'\ G. C. Vrolijk Jzn. Vronensloot, de Vrooland, L. Vroom, L. P. Vrouwenfelder, J. W. Vrijenban, de Vrijenhoek, Machiel Vrijhouven Vrijman, J. A. W. V.V.V. Zuid-Holland, Provinciale Vijverberg Vijverbergprijs Vijvergebouwen, de van 131, 148 137, 138, 148, 154 93, 94 299 282 181 WeberSchouwenaar, echt paar J. Watertje, het 1 Watteville, Ds. J. de Waveren, Ir. A. G. van Weber, Dr. R. E. J. Vredenburchweg, de van 137, 140, 150, 151 106, 113, 115 176, 279, 204 314 54 214 212 68 45 172 188 94, 95 107, 146 175 105, 107, 108, 110, 112, 115 Wassenaar, Baljuw Baron van Wassenaar, Dirk van 136, 154 Wassenaar, Philips van 134 Wassenaer van Alkemade Heer van de Werve, Jacob Hendrik van Watering, de Oude Wateringen Wateringen, Gerard van 131, 132, 153 Wateringen, de Heeren Blz. 285 89, 92—94, 236 304 292, 338 Wal, Ir. L. T. van der 328 Walhain, Mej. Mr. M. H. 241 Wall, J. H. van de Walschap, Hugo Wandtapijt voor stuurders en van de provincie Zuid- Holland Waning, J Wannaar, burger Wappers, schilder Wapserveenstraat Ward, Myra Warmoesstraat Warmond Warnaars, Ir. F. H. Wassenaar

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 410