IJ. ALPHABETISCH REGISTER 388 315 188 Wijers, Mr. Th. R. J. Wijhestraat Wijk AI Wijk BI Wijk C Wijk DI Wijk EI Wijk FI Wijk G Wijk HI Wijk II Wijk K Wijk L.I Wijk M1 Wijk N1 Wijk O Wijk P X. Xvinden Jorstad, Lars Jacob 309 Wyckerheld Bisdom, Mr. C. R. C 143 180 241 206 172 80, 112 80, 112 81 82, 112 83, 112 84, 112 112 85, 112 85, 112 86, 112 87, 112 88, 112 89, 112 90, 112 112 326 197 241 224 Ill Youth Hostel Federation, In ternational 304 Biz. Witsen Elias, Jhr. Mr. G. .271 Witte, Mr. Dr. P. C. .190 WitteGeluk, echtpaar A. 323 Witteman, W Witthaus, Dr. C. H. Wittkampf, Mr. Jac. G. Woert, adelijk geslacht van der Wolff, Sam de Woning in Den Haag, 10.000ste Woningen en winkel aan de - 330 176 107, 108 175 227 Raaphorstlaan Woningvoorraad Woubrugge Woude, J. van der Woudenberg, Dr. N. P. Wouters, bouwkundige 20 Wulven, Albert van 135 (nt. 15) Wuytiers geb. Stalpaert van der Wiele Vrouwe van der Werve, Maria140 Wijchers, Ds. J. J. W. A. 292 Blz. Wijk Q91, 112 Wijk R92, 112 Wijk S92, 112 Wijk T. 76, 77, 93, 112 Wijk U94, 112 Wijk V95, 112 Wijk W. 76, 77, 96, 112 Wijk, C. van301 Wijk, W. van255 Wijk Morgenstond 293, 296 Wijk Sr., J. van 233 Wijkcentrum De Kieviet 285 Wijkcentrum der Ned. Herv. Gemeente Wijken, kaart der Wijkgebouw Ned. Herv. Ge meente 202 Wijklokaal Ketelstraat 307 Wijkmeesters66 Wijkverdeling van den Haag 64—69, 72, 97—99, e.v. Wyman, Dr. Donald 258 Wynaendts FranckenDyse- rinck. Mevr. E. W. 248 Wijnaendts FrankenDyse- rinck, W Wijnbergen van Wassenaar, Dr. S. F. A. C. M. Baron van257 Wijnhaven 91 Wijnstraat88 Wijs, W J. de223 Wijsenbeek, Mr. L. J. F. 256, 267 Wijthoff, W205, 271

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 412