JAARVERSLAG VAN DE VERENIGING 394 Geyl sprak de herdenkingsrede uit, die omlijst werd met zang van het Haags Kamerkoor onder leiding van de Heer Cor Backers en orgelspel van Aat Smink. Samen met het Oranje-Museum organiseerde „Die Haghe” een lezing van mr. A. Staring over de portretten van de Koning-Stadhouder, waarna het Bestuur van het Mu seum de aanwezigen verraste met een thee. Tenslotte sprak prof. dr. C. H. Edelman, hoogleraar aan de Land- bouw-Hogeschool te Wageningen, over „Het landschap rondom ”s Gravenhage waarbij men in gedachten te ruggevoerd werd naar de Romeinse tijd en vroeger. E. Verdere werkzaamheden. In het vorige jaarverslag konden wij reeds melding maken van de heugelijke gebeurtenis, dat de nieuwe burgemeester van 's Gravenhage, mr. F. M. A. Schok- king het ere-voorzitterschap van onze vereniging heeft willen aanvaarden. Die Haghe verleende haar medewerking en bemidde ling voor het in Rotterdam, tijdens de „havendagen” aldaar gehouden historische congres, dat door verschei dene leden van onze vereniging bezocht werd. De Directie van de Haagse Courant stelde ten’ be hoeve van de leden een groot aantal kalenders van een vorig jaar ter beschikking, die hun waarde ontleenden aan het feit, dat aldus een aantal aardige afbeeldingen van buitens en kastelen uit de omgeving van Den Haag in onze handen kwam. Voor de klapper op de notariële protocollen werd door de in dienst der vereniging staande werkkracht deel no. 944 voltooid, terwijl no. 486 geheel werd be werkt. Hiervoor werden 1560 fiches geschreven, terwijl er 2700 tussen de bestaande in de laden werden in gevoegd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 418