f 4.094,52 JAARVERSLAG VAN DE VERENIGING „DIE HAGHE” OVER 1951 2.965,— 7,50 177,35 800,— 114,— 30,67 B. Geldmiddelen. Rekening over 1951 Ontvangsten: Contributies 1951 Contributies 1950 Interest spaarbank en obligatie Gemeentesubsidie Verkoop jaarboeken Verlies en geschriften A. Leden, bestuur, commissies. In de samenstelling van het bestuur en de commissies kwam geen verandering. Ledenvergaderingen werden gehouden 14 Maart en 12 December, bestuursvergade ringen 13 Maart, 25 September en 26 November. Het ledenaantal is nauwelijks merkbaar vermeerderd van 393 aan het begin tot 396 aan het einde van het verslagjaar.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 419