HET CATSHUIS „SORGHVLIET” 300 JAAR 26 ich mit dem verantwortlichen militarischen Führer ein- gehend besprochen. Ob das Haus fallen muss, steht noch nicht ganz fest. Wenn irgend möglich soil es geschont werden. Es ist aber leider wahrscheinlich, dass es mili- tarisch notwendiger Anlagen wegen niedergelegt werden muss.” Een half jaar later berichtte Dr. Jan Kalf, die toen In specteur van de Kunstbescherming was, dat het Departe ment van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescher- ming het volgende schrijven van de „Marine-Festungs- pioniergruppe Wassenaar” had ontvangen: ,,Da es nun der besondere Wunsch des Herrn Reichs- kommissars ist, das Haus vorlaufig bestehen zu lassen, legt die Dienststelle aber Wert darauf, dass zumindest die Fenster und Türen im unteren Stockwerk zugemauert werden, damit einerseits den auf den Baustellen arbeiten- den Arbeitern der Zutritt versperrt wird, zum anderen keine Gelegenheit gegeben ist in dem Hause selbst irgend- welche Sabotagen ausführen zu können, die evtl. den Panzersperren zum Schaden sein könnten. Die Dienst stelle behalt sich aber vor, sofern es die taktischen Belange erfordern, auf die Niederlegung des betr. Hauses zu be stehen.” Zo behoefden de vensters van het aloude Catshuis niet langer uit te zien op de puinhopen, die rondom waren verrezen. Puinhopen, die bestonden uit de resten van af gebroken huizen en kerken in zijn directe omgeving. Met dit puin was ook zijn vijver gedicht en zijn bruggetje be dolven en de vruchtbare grond verstikt. Ook de wind- kerende dijk, waarop de muur had gestaan, was over een afstand van enige honderden meters verdwenen. Gelukkig hoorde men nu niet meer de spijkerlaarzen van de Wehrmacht, de Waffen S.S. en de leerlingen van de „Spionageschule West”, die een tijdlang in het huis

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 41