„DIE HAGHE” OVER 1951 397 en aantrekkelijke excursies, waarvoor een verblijdende belangstelling bestond. 23 Januari hield generaal-majoor D. A. van Hilten een lezing over de gebeurtenissen rondom ’s Gravenhage in de Meidagen van 1940. 14 Maart sprak de Heer P. J. Mey, chartermeester aan het Rijksarchief te Arnhem over Hertog Karei van Gelre en de politieke achtergrond van zijn tocht naar Den Haag, welke lezing met lichtbeelden werd geïllustreerd. 12 April werd onder deskundige leiding de Plaatselijke Telefoondienst bezichtigd. Een zeer groot aantal deel nemers bezocht 19 Mei de Koninklijke Landgoederen de Raaphorst, Ter Horst en Eikenhorst in Wassenaar met een bezichting van de bloeiende seringenberg en het jachtslot Ter Horst. Deze excursie werd door fraai zomerweer begunstigd. 9 Juni werd per autobus een tocht ondernomen naar Doorn en Amerongen. Mejuf frouw A. W. J. Mulder had de avond tevoren een toe lichtende lezing gehouden over het Huis Amerongen en deszelfs bewoners. De koffiemaaltijd werd gebruikt in hotel „Berghuis” te Amerongen. Huize Doorn werd be zichtigd onder leiding van de Heer J. H. E. baron van Nagell, burgemeester van Doorn, en het kasteel en de kerk te Amerongen onder leiding van mejuffrouw Mul der en de Heren Bentinck. 30 Juni werd een bezoek gebracht aan de Maranatha- kerk der Nederlands Hervormde Kerk, waar de pa- rochiepredikant dr. W. Aalders een toelichting gaf over de lithurgie en het moderne bouwwerk. Op dezelfde namiddag werd een bezoek gebracht aan de R.K. Kerk van de H. Antonius Abt, aan de Oude Scheveningse weg, waar pastoor Th. Blom het gezelschap ontving en voorlichtte. Het winterseizoen werd geopend op 9 November door een met lichtbeelden verduidelijkte lezing van mr. H. E.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 421