JAARVERSLAG VAN DE VERENIGING 398 Phaff, gemeente-secretaris van Delft, over de geschie denis van het Delftse stadhuis; op de volgende dag vond een excursie naar Delft plaats, waar op het Stad huis het gezelschap gastvrij ontvangen werd onder carillonmuziek en het stadhuis onder leiding van mr. Phaff bezichtigd werd. Ook het bestuur van onze zuster vereniging „Delphia Batavorum” was bij deze ontvangst aanwezig. Tevens werd in het Museum het „Prinsen hof" een daar sinds kort tentoongestelde collectie familieportretten van het geslacht Van der Goes be zichtigd. Op Woensdag 12 December vergastte ir. G. Knuttel ons op een met lichtbeelden geïllustreerde lezing over „Hetgeen Den Haag te bieden heeft aan Oost-Aziatische kunst”, in aansluiting waarmede de spreker de leden van Die Haghe in de volgende namiddag rondleidde en voor lichtte bij een rondgang in de afdeling „Oost-Aziatische kunst” in het Gemeente-Museum. E. Verdere werkzaamheden. De klapper op de notariële protocollen vond slechts weinig voortgang. In de eerste maanden van het jaar werd de klapper op het Jaarboek voor 1950 vervaardigd, terwijl reeds in Maart een aanvang werd gemaakt met de grote klapper op de Jaarboeken 19311950. Daar bovendien de administratie der vereniging veel tijd kostte, kon door de enige thans aanwezige werk kracht slechts weinig worden gedaan aan de klapper op het notarieel.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 422