„DIE HAGHE” OVER 1952 405 H. Koenen, die het grote werk aanzienlijk verder bracht. Einde November was het gereed en toen kon mej. ten Klooster zich nog enige weken wijden aan het verwer ken van een groot aantal reeds vroeger geschreven fiches in de klapper op de notariële protocollen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 429