1675—1709 1709—1774 1774—1819 1865—1897 1897—1903 1903—1906 r 1652—1660 1660—1673 1673—1675 1819—1831 1831—1837 1906—1914 1914—1948 1948— 36 HET CATSHUIS „SORGHVLIET” 300 JAAR Saksen, Prinses DE EIGENAREN VAN HET CATSHUIS „SORGHVLIET” (Anno 1652) 1837—1849 (1850) Koning Willem II 1850—1865 - Hans Willem Bentinck, heer van Rhoon en Pendrecht, le graaf van Portland Willem des H. R. Rijksgraaf Bentinck, heer van Rhoon en Pendrecht Willem Gustaaf Frederik graaf Bentinck Rhoon, heer van Rhoon en Pendrecht Anna Paulowna, Koningin Weduwe der Nederlanden Sophie, Groothertogin van der Nederlanden Wilhelm Ernst, Groothertog van Saksen (en Bernhard Heinrich, Prins van Saksen Weimar, Hertog van Saksen f 1900) Jacob Cats Elisabeth Pauw, vrouwe van Carnisse Erven Elisabeth Pauw Maria Sophia von WachterHaagen Erven en A. H. baron von Wachter N.V. Mij. „Het Park Zorgvliet’’ (Mr. A. E. H. Goekoop e.a.) Mr. A. E. H. Goekoop Erven Mr. A. E. H. Goekoop Mr. A. Goekoop Van 19301940 heeft de Staat der Nederlanden wel het feitelijk bezit gehad, in afwachting van de uitvoering van de akte van schen king d.d. 5 Juni 1930, welke uitvoering echter nimmer heeft plaats gevonden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 53