56 VIER HAAGSE SPOTPRENTEN 25 September berichtte de Nieuwsbode, dat het geschil op minnelijke wijze was geschikt. Raguenot betaalde een schadevergoeding van 600 gulden. Hij kon dit doen, daar hij inmiddels „een engagement had gekregen als eerste tenor in Toulouse tegen een jaarlijks tractement van 16.000 francs”. Behalve dat dit geval ons een blik doet werpen op het toneelleven van die dagen en op eigenaardige manieren van het publiek, maakt de bekwaamheid, waarvan deze steendruk getuigt, ons nieuwsgierig naar de maker. Zij is uitgegeven bij de Gebroeders Van Lier met de toe voeging David del”. De veronderstelling, dat de tekenaar, die geheel de stijl volgt van de Parijse caricaturisten van het tijdperk, een Fransman zou zijn, wordt bevestigd door het feit, dat onder de in Nederland en vooral in Den Haag uitgegeven litho’s, verscheidene met louter David”, maar enkele met „Jules David” getekend zijn; dit wijst op de in Parijs ge boren lithografische kunstenaar geboren 1808, gestor ven 1892 van wie te beginnen met 1834 inzendingen op tentoonstellingen zijn geregistreerd en van wie reeds met 1828 gedateerde gezichten in Parijs bekend zijn. Blijkbaar heeft hij in zijn jonge jaren zijn geluk in Hol land beproefd en is hij door de gebroeders Van Lier in dienst genomen. De betrekkelijk jonge kunst van de steendruk was met geestdrift ontvangen; zij voorzag in behoeften, waarin in onze tijd de fotografie voorziet, o.a. door het leveren van stadsgezichten. Niet alleen de gebroeders Van Lier wijd den zich daaraan, maar gelijktijdig vinden wij Desguer- rois 5 Co., A. P. van Langenhuizen, H. J. Backer; iets later E. Spanier, C. W. Mieling, P. Blommers, S. Lank- hout, J. D. Steuerwald, H. L. van Hoogstraten. De gebroeders Van Lier David en Charles die

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 76