VIER HAAGSE SPOTPRENTEN 63 neel-Museum” te Amsterdam kan ik ook de oplossing geven. Toen in September 1833 Aug. Nourret de directie van het Theatre Francais op de Erwtenmarkt te Amsterdam neerlegde, werden als zijn opvolgers benoemd A. Vau- trin en Fedé. Daar zij aanvankelijk niet slaagden in het samenstellen van een behoorlijk operagezelschap vertrok Vautrin in Juni 1834 naar Parijs om artisten te engage ren; van September 1834 voerde Vautrin nu de directie alleen, en de 13de van die maand vond de première plaats van „Robert le Diable”. Men speelde er ook enige malen ,,Le Cheval de bronze”. Vautrin bleef tot Februari 1837. Op een programma van het Theatre Francais aanwezig in het Amsterdams Gemeente-archief staat met inkt geschreven: „Zondag 12 Februari 1837 heeft A. Vautrin Amsterdam als een schurk verlaten”. 1 Dit laat aan duidelijkheid niets te wensen over, en wij moeten dus de spotprent van de Haagse lijst afvoeren. Maar ik laat mijn eerste verhaal desniettemin maar on gewijzigd; vooreerst is daarin toch een stukje Haagse toneelgeschiedenis verwerkt; maar vooral is het nuttig voor eventuele historieschrijvers als een goede waar schuwing, dat juist ook vernuftige constructies wel eens mis kunnen zijn! -1) In het Handelsblad van 6 Maart 1837 komt een ingezonden stuk voor van de gezamenlijke artisten, met vele cijfers, over deze ver dwijning.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 83