DE VERDELING VAN DEN HAAG IN WIJKEN 66 de Hoge Raad, het Hof van en de Magistraat van de Sociëteit 17721779. 3) Bestaande uit afgevaardigden van Holland, de Grafelijkheids Rekenkamer 's-Gravenhage. 4) Soc. 2010 Register M. notulen van fol. 71 e.v. schiedenis der drieledige verdeling te behandelen. Een verdeling, erfenis van de Franse bezetter, die gedurende de eerste helft der 19e eeuw de administratie van de stad ’s-Gravenhage heeft beheerst. Allereerst vraagt dan de Wijkindeling onze aandacht, daarna de Canton-indeling en tenslotte de verdeling der stad in Politiedistricten. De Wijkindeling De gedachte van een Wijkindeling, hoezeer in 1795 Frans van origine wij denken aan „quartier” was den Hollander en den Hagenaar niet vreemd. Reeds in de eerste helft der 17e eeuw treffen wij in de meeste ste den wijkmeesters of quartiermeesters aan, die de verpon dingen moesten „zetten” en innen. Ook in de 18e eeuw kende de inwoner van 's-Gravenhage „wijken” of „quar- tieren” der stad voor doktoren, vroedvrouwen en lan taarnopstekers. De medische zorg en ook de zorg voor de straatverlichting berustte bij de zogenaamde Sociëteit 3) en in haar Notulen vinden wij op Donderdag 28 April 1774 de opsomming der quartieren of wijken, die elk door een vulder en drie aanstekers worden bediend 4). Er waren 12 quartieren of wijken gemerkt AN (de letters I en J gebruikte men niet), maar het grote verschil met de Wijkindeling in de Franse tijd is, dat de vroegere wijkindelingen van geen of weinig betekenis waren voor de administratie der stad en haar bevolking. De Wijk indeling van 1796 was veel belangrijker en ingrijpender,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 87