W. MOLL. Dit Jaarboek bevat, behalve een vijftal historische arti kelen, de bibliografie├źn over 1950 en 1951. Die over 1952 kon nog niet worden opgenomen, omdat de gegevens daar voor niet zo vroeg in het jaar beschikbaar zijn. De kronie ken lopen over 1950 en beide volgende jaren. Die over 1950 en 1951 zijn bewerkt door Mej. G. C. Telders, de laatste door mij. Weer moet worden opgemerkt dat, als de datum van een gebeurtenis niet met zekerheid bekend was, die van het geraadpleegde dagblad is opgegeven.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 8