CANTONS EN POLITIEARRONDISSEMENTEN 77 261 zielen 59 151 zielen 110 320 zielen en vijftig bewijs, dat dezelve omtrend 10 tot 59 men ook al niet te accuraat is te en in Wijk W no. 22 en dus maar waarvan een deficit van om het geheel te maken van ofschoon in die tien huysgezinnen niet meer dan drie zielen woonachtig zijn, al weder een de huysgezinnen van werk gegaan dan, men zal dit geerne attribueren aan de kortheid van den tijd, welke de commissie tot het formeren van het plan heeft geëmployeerd. „zijn opgeroepen geworden Dit verstrekt dus niet „alleen om aan te toonen de teegens het Decreet strijdige „verdeling maar ook welke notabele abuyzen in dit plan „resideeren; heeft dit nu omtrend zoo klijne buurt plaats, „hoe moet het dan niet over den geheelen Haag gesteld „zijn? Waartoe nog maar een enkel staaltje, en wel om- „trend diezelve Raamstraatsbuurt, nodig zal zijn te avan ceren, en dan zal men vinden, dat in den text van Wijk „T no. 19, en in den Text van Wijk W no. 22, en dus „beyde die wijken, een en 't zelfde straatje 't gedempte „Raampje word genoemd, Want in eerstgemelde wijk „word het gedempte Raampje en klijn gedempte Raampje „beyden genoemd, en in Wijk W het gedempte Raampje, „alleen, daar nogtans iemand, die den Haag bekend is „zeer wel weet, dat er maar eene straat is, die het ge dempte Raampje genoemd word, en dat singulier is „welke juist die tien huysgezinnen bevat, die in de be rekening geommitteerd zijn”. dit abuys wordt niet gratis geallegeerd, of kan worden gere dresseerd, want de Raamstraatbuurt, zoals ik daarvan aan de Muni- cipaliteit (gelijk ik vertrouw) een accurate lijst heb overgegeeven bestaat van No. 1 tot 59 uyt 320 zielen. Daarvan worden in Wijk T no. 19, van No. 10 tot 35 gebragt

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 98