37 128 390 395 INHOUD Bladz. 1 64 156 170 399 174 183 190 243 303 342 van de Vereniging „Die Haghe” over Het Catshuis „Sorghvliet” 300 jaar (16521952) door Mr. A. Goekoop, met negen afbeeldingen Vier Haagse spotprenten omstreeks 1840 door Dr. H. van Gelder, met drie afbeeldingen De verdeling van den Haag in wijken, cantons en politie-arrondissementen (17951813) door G. 't Hart, met een plattegrond De Hofstede van Rijswijk door Mr. H. Hardenberg, met een plattegrond Het huis van Oldenbarnevelt in de Spuistraat door Mr. Jan den Tex, met twee plattegronden Nieuwe straatnamen vastgesteld gedurende 1950, 1951 en 1952 Opgave der geschriften en tijdschriftartikelen be treffende 's-Gravenhage in 1950 verschenen voor zover ter kennis van de redactie gekomen Opgave als boven over 1951 Kroniek over 1950 Kroniek over 1951 Kroniek over 1952 Alphabetisch Register Jaarverslag van de Vereniging „Die Haghe” over 1950 Jaarverslag van de Vereniging „Die Haghe” over 1951 Jaarverslag 1952

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1953 | | pagina 9