81 GESCHRIFTEN BETR. 'S-GRAVENHAGE 1953 Dr. F. K. H. Kossmann door A. C. Gebhard, Biblio theekleven 236237. J. P. de Kanter 85 jaar door F. Reysenbach. Neerlandia 26—27. Constantijn Huygens Varia door L. C. Michels. Nieu we Taalgids 157. ,,Sy sien het onkruyd niet te wieden” „Oogen-troost” vs 623) (Constantijn Huygens) door F. H. Jansen. Nieuwe Taalgids No, 45. The rivalry between D. van Hogendorp and S. C. Ne- derburgh door J. Bastin. Indonesië VII 8085. Ben van Eysselsteijn verteller door G. Wilms. Drenthe XXIV 28—30. Albert van der Hoogte en „Het Laatste uur” door R. Nieuwenhuys, met afb. Critisch bulletin XX 355358. Mr. S. van Houten (naar aanleiding van het gelijknamige proefschrift van G. M. Bos) door P. Geyl. Vrij Ne derland 23 Mei. Puck Goekoop. Slotvrouwe van „Sorghvliet” door M. Rijpstra-Verbeek. Elsevier 1 Augustus. Joop van Kralingen, Haags beeldhouwer, door H. Cars ten. Kroniek van kunst en kuituur XIII 105 Op bezoek bij Marie van Eysden-Vink door Jan Schaap, met portr. Haagse Post 21 Maart.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1954 | | pagina 100