d. Plas. GESCHRIFTEN BETR. ’S-GRAVENHAGE 1953 82 Paul Kurpershoek, pianist, door J. Geraerdts, met afb. Haagse Post 25 April. ,,Pim” Mulier werd 88 door J. A. Brongers, met afb. Elsevier 21 Maart. In memoriam M. Nijhoff door Jo van Dullemen-de Wit. Groene Amsterdammer 31 Januari. Aan een meer. Gestorven? ontkomen (bij het graf van M. Nijhoff door A. Donker. Nieuwe Stem VIII 679. C. F. van Maanen, tot het herstel der onafhankelijkheid, 9 September 17696 December 1813, door Marie Elisabeth Kluit. Dichter van drie generaties (M. Nijhoff) door G. Kelk. Groene Amsterdammer 31 Januari. Bij de dood van Martinus Nijhoff door R. Zimmerman. Vrij Nederland 31 Januari. Mevrouw B. de Leeuw-Polak, hoofd van de afd. Publi citeit van het Dep. van Landbouw, afd. Tuinbouw door E. Schrijver. Haagse Post 18 April. J. G. Meyer, directeur van hotel ,,De Wittebrug” door J. A. Vermeulen, met afb. Elsevier 4 Juli. Bij de dood van Martinus Nijhoff door G. Knuvelder. Nieuwe Eeuw 31 Januari. Bij de dood van Martinus Nijhoff door M. v. Elsevier 31 Januari.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1954 | | pagina 101