11 Juli. 83 GESCHRIFTEN BETR. ’S-GRAVENHAGE 1953 In memoriam Martinus Nijhoff door K. H. Miskotte. Nijhoff door J. M. de Jong. Martinus Nijhoff door A. Roland Holst. Gids I. 217. Nijhoff door G. Kamphuis. Maatstaf I „De Gids” door Th. Govaart. In memoriam Martinus Nijhoff door J. J. Buskes Jr. Waagschaal 6 Februari. In memoriam Martinus Nijhoff door Louis de Bourbon. Haagse Post 7 Februari. Nijhoff, de witte magiëer door Hendrik de Vries. Vrij Nederland 7 Februari. Het voltooide leven (Martinus Nijhoff) door Lambert Tegenbosch. Roeping XXIX 71-81. Nijhoff herdacht door A. Donker. Critisch bulletin XX 49—54. Gonger nei Emmaus (Martinus Nijhoff) door Fedde Schurer. Tsjerne VIII 3440. v. d. Graft: In d. Plas. Elsevier Dank aan V erwey en 481—482. Het Nijhoff-nummer van Nieuwe Eeuw 13 Juni Bloemlezingen en een In memoriam (G. memoriam M. Nijhoff) door M. v. Een groot dichter is heengegaan (Martinus Nijhoff) door A. M. van de Laar Krafft. Vriend des huizes 73.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1954 | | pagina 102