GESCHRIFTEN BETR. 'S-GRAVENHAGE 1953 86 De eerste vrouwelijke excellentie (Dr. Anna de Waal) door A. Biegel, Nieuwe Eeuw 7 Februari. Dr. Anna de Waal, staatssecretaresse door I. Donker- Rutgers, met afb. Vrouw en haar huis 121. De vernieuwde Centrale Werkplaats land N.V. met afb. Olie VI 216. Dr. Anna de Waal, staatssecretaresse door Elka Schrij ver, met portr. Haagse Post 14 Februari. van Shell Neder- d. Instellingen en Verenigingen. Klinckert op de Rekenkaemer door Joost. Groene Am sterdammer 30 Mei. De Sociaal-Economische Raad. Een boom groeide in on vrijheid. Elsevier 21 Maart. Sociale belangen, een dienst met vele taken door W. C. A. Riem Vis, met afb. Den Haag en Wij IV-3, 24. De keuringsdienst van waren. Op de bres voor onze gezondheid door W. M(eyer), met afb. Den Haag en Wij IV-6, 24. Wat is het A.N.P. door A. H. Lijsen, met afb. Het Kom pas XXVI Oct. 10—11. Hoe komt een krant tot stand (reportage over de druk kerij van „Het Vaderland”) met afb. Olie VI 303-305. De post-sorteermachine in den Haag, met afb. Natuur en techniek 511513.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1954 | | pagina 105