GESCHRIFTEN BETR. 'S-GRAVENHAGE 1953 87 wetenschap en kunst; De Bezige Biënkorf contra 't Haegsche Duyfken door Joost. Groene Amsterdammer 8 Augustus. Een bedenkelijk experiment in den Haag (slechts één maal selectie op de H.B.S.) door W. Wemelsfelder. Elsevier 9 Mei. Mej. M. C. Schouwenaars over de Mater Amabilisschool door W. K. Nieuwe Eeuw 11 Juli. Maurits „de Braziliaan” door H. L. Prenen, met afb. Haagse Post 2 Mei. Onze gemeentelijke M.T.S. Tweehonderd jongemannen en de techniek door E. L. de Groot. Den Haag en Wij IV-2, 23—24. Een rector van een lyceum (Dr J. Koning) lucht zijn hart. Vrij Nederland 2 Mei. Vreugde om oude poppetjes (de Haagse tentoonstelling van „kerstgroepen”) door G. Brinkgreve. Elsevier 10 Januari. De Gemeentelijke inspectie van het onderwijs door Dr. D. G. G. Ringelestein, met afb. Den Haag en Wij IV-4, 6—9. e. Verzamelingen van T entoonstellingen. Aanwinsten (van het Gemeentemuseum) 19481953 door L. J. F. Wijsenbeek, met afb. ’s-Gravenhage VIII 70—75.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1954 | | pagina 106