GESCHRIFTEN BETR. 'S-GRAVENHAGE 1953 88 De Van Dam-portretten door C. de Wit, met afb. ’s-Gravenhage VIII 8492. Johan Maurits neur door J. A. Residentie-orkest se Post 2 Mei. Oud Brazilië en modern Nederland (naar aanleiding van de tentoonstelling „Maurits de Braziliaan”). Olie VI. 174—175. Volledig overzicht (op de tentoonstelling Vincent van Gogh in den Haag) door Ch. Wentinck, met afb. El sevier 11 April. over de grens door Geraedts. Haag- Utamaro en zijn werk in het Haagse Gemeentemuseum door H. L. Prenen, met afb. Haagse Post 25 April. van Nassau. Een werkzame grand-seig- van Hamel, met afb. Elsevier 4 April. Utamaro en zijn werk in het Haagse Gemeentemuseum door G. Brinkgreve, met afb. Elsevier 25 April. Openingsrede (van de Vincent van Gogh-tentoonstel- ling) door Dr. P. H. Bremmer; Van Gogh en de Maat schappij door Prof. A. M. Hammacher; Van Goghs in fluence on modern painting by Oskar Kokoschka; De relatie tussen mens en kunstenaar (Van Gogh) door Prof. Dr G. Kraus; The yellow house and its signific ance by Douglas Cooper. Met afb. ’s-Gravenhage VIII 271—306. Het Residentieorkest. Een ensemble van de eerste rang door C. van Wessem. Vrij Nederland 11 Juli.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1954 | | pagina 107