GESCHRIFTEN BETR. 'S-GRAVENHAGE 1953 89 Van pluche tot plastic. Vrij Nederland 24 October. 25 jaar Ruilbureau der Koninklijke Bibliotheek door G. S. Hamel. Bibliotheekleven 8487. Het Residentie Vrouwenkoor bestaat 15 jaar door M. Rijpstra-Verbeek, met afb. Elsevier 18 Juli. Een eenzame weg van de zestigjarige Ouborg door Hans Redeker, met afb. Haagse Post 3 October. Haagse Ouborg ten voeten uit door C. Wentinck, met afb. Elsevier 3 October. P. Ouborg en zijn werk in het Haagse Gemeentemuseum met afb. Vrij Nederland 3 October. Het werk van de schilder P. Ouborg. Rede door Nes Tergast op 11 Augustus 1953 uitgesproken, bij de opening van de overzichtstentoonstelling, met afb. ’s-Gravenhage VIII 183193. Is dit pluche en plastic? door Ch. Wentinck, met afb. Elsevier 17 October. De „Doopgang te Lausanne” van Matthijs Maris door L. J. F. Wijsenbeek, met afb. ’s-Gravenhage VIII 194—198. Ouborgs retrospectieve: een deceptie door C. Doelman. Groene Amsterdammer 3 October. Pluche en plastic door Jac. v. d. Ster, met afb. Groene Amsterdammer 17 October.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1954 | | pagina 108