GESCHRIFTEN BETR. 'S-GRAVENHAGE 1953 90 Paul Arntzenius, Nederlands schilder, door R. E. Pen ning, met afb. Vrij Nederland 14 November. Paul Arntzenius, Nederlands schilder, door G. Brink- greve, met afb. Elsevier 7 November. De muziekbibliotheek in de openbare leeszaal door F. Kossman. Bibliotheekleven 278288. Een centrale letterkundige verzameling door W. Moll. Maatstaf I. 331339. De litteratuur I 340—349. Overpeinzingen na een bezoek aan de tentoonstelling over vernieuwings-onderwijs in de Potgieterschool te Voorburg door T. van Reinsveld. Kind 255258. Omstreken. De samenstelling van de Rijswijkse Gemeenteraad van 19191953, door Mr. H. K. J. Beernink, met afb. en het museum door Hulsker. Maatstaf

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1954 | | pagina 109